hem


Exempel på senare klubbkort

Nytt år ny vykortssäsong 2019


Vykortsklubben önskar alla samlare välkommna tillbaka till vårens begivenheter med våra sedvanliga månadsmöten första Onsdagen i månaden i Backa Folkets Hus.     

 

Kommande möten 2019

 

Vi tackar Georg Söderberg för hans föredrag om spårvägens utvecklig i Göteborg  som han höll på novembermötet. 

 Nu på decembermötet den 4 december kommer Dan Ehrencrona att berätta och visa bilder om sin uppväxt i östra Göteborg, väl mött då.

Detta kommer troligtvis att bli det sista mötet som vi håller i Backa Folkets Hus. Då vi inte har någon möteslokal klar för 2020, återkommer vi angående detta.

 

 


 

 

 

 

 

 

Vykortsmässan


Mässan den 20 oktober förflöt utan den riktiga trängseln, men ändå en hel del besökar efter hand..


Allmän info

  •  Här kan vi lägga in kortisar
  •  Orn vykort tex.
  •  Annan info
  •  O.S.V.
  • M.M.

Om vykort

Kontakt: mail till  webmaster@goteborgsvykortsklubb.se