Klubbinfo 


 

 


 

 

Om Göteborgs Vykortsklubb

 


 

Adress

Göteborgs Vykortsklubb

c/o Windhage

Klorvägen 8A

445 33 Bohus

 

Kontaktpersoner

Ordförande Håkan Windhage 0702323820

Sekreterare Michael Idegård, tel 0705669259

Kassör Dan Ehrenkrona, tel

Medlemsansvarig Håkan Windhage 0702323820

 

Redaktör för Bulletin

Christian Liljeberg, tel 0703-388676(endast dagtid)

bulletin@retroglobe.com

 

E-post

Övriga ärenden angående hemsidan

webmaster@goteborgsvykortsklubb.se

 

 Bli medlem:

 

 

Skicka namn, adress,telnr, ev. mailadress

och samlarområde till Göteborgs vykortsklubb

se adress ovan.  Alt. ring till Medlemsansvarig

 

Medlemsavgiften är 120 kr och betalas till postgiro 4778728-8

För boende utanför Sverige skall avgiften skickas kontant i brev, med alla uppgifter för registrering

 

Som medlem får du:

 

Medlemstidningen Bulletin 4 gånger om året. Ihop med

tidningen erhåller man klubbens specialutgivna vykort.

  

Klubben har som mål att hålla 9 st månadsmöten med uppehåll under sommarmånaderna Juni, Juli och Augusti.

Mötena sker första onsdagen i månaden, med undantag av Januari då mötet sker andra onsdagen.

  

 

Klubben har som mål att arrangerar en vykortsmässa två gånger per år.