Medlemsinfo 


 

 


 

 

Medlemsinformation

 


 

Möteslokalen

Månadsmötena   hålls i Backa Folkets Hus,

Granåsgatan 2(en tvärgata till Litteraturgatan).

För bilburna  finns gratis parkering i anslutning till lokalen.

För bäst bussförbindelse hänvisas till Västtrafiks hemsida.

www.vasttrafik.se


 

Klubbmöten

Klubben har möten första helgfria Onsdagen i vare månad

Januari till Maj och September till December

 

Våren 2019

x Jan. x Feb. x Mars(årsmöte). x Apr. x Maj.

 

Hösten 2019

4 Sept. 2 Okt. 6 Nov. 4 Dec.

 

 Bli medlem:

 

 

Skicka namn, adress,telnr, ev. mailadress

och samlarområde till Göteborgs vykortsklubb

se adress ovan.  Alt. ring till Medlemsansvarig

 

Medlemsavgiften är 120 kr och betalas till postgiro 4778728-8

För boende utanför Sverige skall avgiften skickas kontant i brev, med alla uppgifter för registrering