Medlemsinfo 


 

 


 

 

Medlemsinformation

 


 

Möteslokalen

Vi har en ny möteslokal på Allégården.

Södra Allégatan 4 Göteborg


För kommunala färdmedel hänvisas till Västtrafiks hemsida.

www.vasttrafik.se


 

Klubbmöten

Klubben har möten första helgfria Onsdagen i vare månad

Januari till Maj och September till December

 

Våren 2022

x Jan. x Feb. ?2 Mars. 6 Apr. 4 Maj.

 

Hösten 2022

 7 Sept.  5 Okt. 2 Nov.  7 Dec.

 

 Bli medlem:

 

 

Skicka namn, adress,telnr, ev. mailadress

och samlarområde till Göteborgs vykortsklubb

se adress ovan.  Alt. ring till Medlemsansvarig

 

Medlemsavgiften är 120 kr och betalas till postgiro 4778728-8

För boende utanför Sverige skall avgiften skickas kontant i brev, med alla uppgifter för registrering