Medlemsinfo 


 

 


 

 

Medlemsinformation

 


 

Möteslokalen

Vi har en ny möteslokal på Allégården.

Södra Allégatan 4 Göteborg


För kommunala färdmedel hänvisas till Västtrafiks hemsida.

www.vasttrafik.se


 

Klubbmöten

Klubben har möten kl 18. första helgfria onsdagen i vare månad

med undantag för Januari då det är andra onsdagen.

Januari till maj och september till december. 

Inga möten juni, juli och augusti


 

 Bli medlem:

 

 

Skicka namn, adress,telnr, ev. mailadress

och samlarområde till Göteborgs vykortsklubb

se adress ovan.  Alt. ring till Medlemsansvarig

 

Medlemsavgiften är 120 kr och betalas till postgiro 4778728-8

För boende utanför Sverige skall avgiften skickas kontant i brev, med alla uppgifter för registrering